Yoga & Me กับคลาสใหม่ Rhythm & Burn 90’s Beat

อีกหนึ่งกิจกรรมสนุกๆ กับ Yoga & Me กับคลาสใหม่ Rhythm & Burn 90’s Beat โดยนำเอาท่าเต้นที่คุ้นเคยในยุค ‘90 นำมาผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง สามารถขยับร่างกายตาม เน้นการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยตามหลักพื้นฐานของการออกกำลังกาย สนุกกับบรรยากาศที่คุ้นเคยของเพลงและได้ คาดิโอ เวิร์คเอาท์ ตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม!!